[ ЛІЧИЛЬНИКИ ]
Збірник книг з програмування в Delphi (25 шт) / Автори: різні / 2003-2011 + CD + Програми і вихідні коди + Навчання Borland Delphi 7 / 8 (2007-2008)
Сборник книг по программированию в Delphi (25 шт) / Авторы: разные / 2003-2011 + CD + Программы и исходники + Обучение Borland Delphi 7 / 8 (2007-2008)

Середовище Delphi фірми "Borland" - це одна з самих популярних середовищ швидкої розробки додатків RAD (Rapid Applications Development). Мова, реалізований в Delphi - це сучасний варіант мови Паскаль спочатку його називали Object Pascal - об'єктний Паскаль, а зараз - просто мова Delphi). У даних книгах наведені варіанти програмної реалізації типових завдань та відповіді на типові питання, з якими зустрічаються розробники.

Пропонований у книгах підхід можна сформулювати як «від теорії - до виконання завдань». Інструменти і можливості Delphi вивчаються не ізольовано, самі по собі, а в контексті практичних завдань, що виникають при розробці програм, чому сприяють додаються до книг доп.матеріали на компакт-дисках.

Склад збірки:

• Архангельський А. - Програмування в Delphi для Windows.pdf + CD
У книзі містяться відомості, необхідні для успішного створення повноцінних інтернет-додатків, що включають інтерактивні служби, бази даних, чати, системи електронної комерції засобами Delphi. Також можливе створення прикладних програм, що працюють в мережевому середовищі, причому як в локальних, так і глобальних мережах. Матеріал ілюстровано великою кількістю прикладів, вихідний код яких доступний додається на дискеті. Багато з наведених прикладів готові до використання в реальних проектах. На прикладеному компакт-диску: Лістинги деяких прикладів, що обговорюються в книзі. Файли навчальних баз даних, використаних у книзі. Демо-версії "Серії Російських довідок по Delphi".

• Архангельський А - Програмування в Delphi 7.pdf + CD
Книга містить методичні та довідкові матеріали за версіями системи візуального об'єктно-орієнтованого програмування Delphi: 2005, 2006 і Turbo Delphi. Дається методика побудови прикладних програм, що реалізують текстові й графічні редактори, мультиплікацію і мультимедіа, роботу з базами даних різних типів, включаючи Microsoft SQL сервер, розробку звітів, розподілених додатків, клієнтів і серверів. Розглянуто такі технології доступу до даних, як BDE, ADO, InterBase Express, dbExpress, компоненти-сервери СОМ, технології розподілених додатків: COM, MIDAS. Довідкова частина книги містить матеріали по мові Delphi, функцій Delphi і API Windows, компонентів і класів Delphi, їх властивостей, методів і подій. На прикладеному компакт-диску Файли прикладів з демонстраційними файлами EXE-Файли прикладів без демонстраційних файлів, Бази даних, використані в прикладах

• Ачкасов В.Ю. - Програмування баз даних в Delphi.pdf
Книга присвячений програмування локальних, клієнт-серверних і розподілених (багаторівневих) баз даних у середовищі розробки програм Borland Delphi. Книга є продовженням книги «Введення в програмування на Delphi», розробленим на численні прохання учнів. Книга дозволить вам освоїти всі аспекти розробки додатків з базами даних, які в даний час є найбільш затребуваним на ринку продуктом. Книга «Програмування баз даних в Delphi», крім звичайної інформації, містить безліч недокументованих можливостей Delphi.

• Баженова Ю. - Delphi 7. Самовчитель программиста.pdf
У книзі послідовно викладено концепції об'єктно-орієнтованого програмування, наведено необхідний довідковий матеріал з мови програмування Object Pascal, описана інтегрована середовище проектування IDE і прийоми роботи з проектами, детально розглянуто питання програмування графічного інтерфейсу користувача, використання бібліотеки візуальних компонентів VCL і об'єктів ActiveX, розглянуто питання реалізації міжмережевої взаємодії і створення додатків для Internet. Особливу увагу приділено механізмам доступу до серверів баз даних через ODBC і OLE DB. Книга добре ілюстрована і містить великий обсяг довідкової інформації. Виклад матеріалу супроводжується корисними прикладами програм.

• Гофман Ст., Хомоненко Ст. - Робота з базами даних в Delphi. 3-е издание.pdf
Розглядається використання коштів Delphi 7 для розробки додатків баз даних. Даються поняття баз даних, характеризуються елементи і описуються етапи проектування реляційних баз даних, викладена технологія розробки інформаційних систем, висвітлюються прийоми роботи з даними, створення таблиць і додатків баз даних, підготовка звітів. Розглядаються навігаційний і реляційний способи доступу до даних за допомогою технологій BDE, ADO, dbExpress і Interbase Express, основи програмування на SQL. Показується використання локальних і віддалених баз даних, включаючи створення багаторівневих інформаційних систем і публікацію баз даних в Інтернеті. Також розглядаються можливості Delphi 2005 по роботі з базами даних. Завдяки докладному викладу тим і великого числа прикладів книга може служити практичним керівництвом по роботі з базами даних.

• Князєва М. - Практикум з дисципліни «Інформатика та програмування». Delphi 7.djvu
Матеріал книги представлений у вигляді докладного опису прийомів програмування в інтегрованому середовищі Delphi 7. Книга містить початкові відомості про роботу в Windows, основи алгоритмізації, елементи об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) в середовищі Delphi 7. Опис супроводжується ілюстраціями, що дозволяє отримати необхідні відомості і навички для розробки простих Windows-додатків.

• Корняк Ст. - Програмування документів і додатків MS Office в Delphi.pdf + CD
Книга присвячена створенню додатків в середовищі Delphi для роботи з текстом, таблицями, об'єктами, діаграмами, макросами, налаштуваннями параметрів сторінок і ін. в документах MS Word і Excel.
Велику увагу приділено об'єктних моделей документів MS Office. Розглянуто програмування елементів управління редакторів MS Word і Excel, а також створення динамічних бібліотек, які можна використовувати в макросах документів MS Office. На прикладеному компакт-диску: Наведено варіанти програмної реалізації типових завдань та відповіді на типові питання, з якими зустрічаються розробники.

• Кузан Д . - Win32 API програмування в Delphi + CD.djvu
Розглянуто застосування різних інтерфейсів прикладного програмування Windows (Win32 API) при розробці додатків з використанням Borland Delphi. Описані основи роботи з API. Докладно освешены питання практичного застосування API при створенні додатків для роботи з електронною поштою (MAPI), із засобами комунікацій (TAPI), мультимедіа (ММС1), графічним інтерфейсом та ін, Матеріал супроводжується наочними практичними прикладами. На компакт-диску розташовані вихідні тексти прикладів, програми і необхідні бібліотеки.

• Культін Н. Б. Основи програмування в Delphi 7.pdf
Книга є керівництвом по програмуванню в середовищі Delphi 7. Описується весь процес розробки програми: від конструювання діалогового вікна до організації довідкової системи та створення інсталяційного CD-ROM. Матеріал включає ряд тем, які, як правило, залишаються за рамками книг, адресованих початківцям - обробка символьної інформації, використання динамічних структур, робота з файлами. Розглядаються питання роботи з графікою, мультимедіа і базами даних. Наведено опис процесу створення анімації, а також довідкової системи за допомогою програми Microsoft HTML Help Workshop, установочного CD-ROM в InstallShield Express. Книга відрізняється доступністю викладу, великою кількістю наочних прикладів.

• Паризький С.М. - Delphi. Вчимося на примерах.pdf
Ця книга - продовження попередньої книги автора, "Delphi. Тільки практика". Також як і в "Delphi. Тільки практика", у даному виданні докладно розглянуті програми для мереж, різні жартівливі програми, прості іграшки, деякі корисні додатки, розробка додатків в стилі Windows ХР. Зокрема, тут можна знайти такі приклади, як безкоштовна відправка SMS, FTP-клієнт, простий шифрування, GGI-сценарії і багато іншого. Описані методи роботи з системним реєстром Windows і INI-файлами, а також деякі важливі аспекти програмування на системному рівні з використанням функцій Windows API. Для початківців користувачів Delphi в кінці книги додано додаток з описом синтаксису мови програмування Object Pascal.

• Пестриков Ст. Маслобоев А. - Delphi на примерах.pdf
У книзі викладені основи програмування в середовищі Delphi, починаючи з складання програм на Turbo Pascal 7.0 і Object Pascal. Особливу увагу приділено програмам для вирішення завдань з області вищої математики. Розглянуто всі етапи створення проекту в Delphi, починаючи з розробки інтерфейсу і закінчуючи особливостями роботи з уже написаною програмою. Наведено готові проекти, які повинні допомогти студенту при виконанні самостійних завдань, вміщених у книзі. Ко всім наведеним у книзі завданням є відповіді і рішення.

• Подільський С. та ін. - Розробка інтернет-додатків в Delphi.chm + CD
У книзі містяться відомості, необхідні для успішного створення повноцінних інтернет-додатків, що включають інтерактивні служби, бази даних, чати, системи електронної комерції засобами Delphi. Також можливе створення прикладних програм, що працюють в мережевому середовищі, причому як в локальних, так і глобальних мережах. Матеріал ілюстровано великою кількістю прикладів, вихідний код яких доступний додається на дискеті. Багато з наведених прикладів готові до використання в реальних проектах.

• Сухарєв М. - Основи Delphi професійний подход.pdf
Ця книга є чудовим навчальним посібником, який дає найбільш повне і системне розуміння основоположних механізмів Delphi. Мета книги - допомогти програмістам, початківцям працювати з Delphi, зробити перший крок у її вивченні так, щоб не повертатися до пройденого матеріалу в подальшому для поглиблення знань. У той же час книга буде цікава й досвідченим програмістам, завдяки своєму узагальненому изложению.Основная частина матеріалу описує фундаментальні основи Delphi, структуру компонентів і правила їх використання. Докладно розглянуто об'єктно-орієнтоване програмування в Delphi.

• Фаронов В.В. - Delphi 2005. Мова, середа, розробка приложений.pdf
Книга містить опис системи Delphi 2005 - середовища розробника і мови програмування, - з точки зору програміста Delphi, а також досить повне керівництво по створенню різноманітних програм загального призначення. Розглянуто основні особливості мови Delphi та інтегрованого середовища розробника порівняно з попередніми версіями. Описані методики створення програм загального призначення, використовують технологію .NET. Наведено довідковий матеріал за деякими процедурами і функціями VCL і коротке керівництво по мові С#. Видання буде корисним і тим, хто освоїв роботу в Delphi 8.

• Фаронов В.В. - Програмування баз даних в Delphi 7.djvu + CD
У книзі описуються численні візуальні і невізуальні компоненти, а також технології, що використовуються для створення додатків баз даних. Послідовно розглядаються три найбільш поширених архітектури баз даних - файл-серверна, клієнт-серверна і триланкова.
Багато описуються технології можуть бути застосовані і в більш ранніх версіях пакета Delphi. Компакт-диск містить вихідні коди програм. Книга містить також значний обсяг ретельно відібраної й добре організованою довідкової інформації.

• Фаронов В.В. - Delphi 2005 Розробка додатків для баз даних і интернета.pdf, djvu
У книзі на численних прикладах показується застосування системи програмування Delphi 2005 для створення двох найбільш важливих типів додатків: для управління базами даних для роботи з Інтернетом. Видання посвяшено вирішення зазначених завдань на платформі .NET Framework із застосуванням технологій ADO.NET і ASP.NET. Книга в основному розрахована на читача, що має досвід створення додатків Win32 і бажає освоїти унікальні можливості платформи .NETFramework.

• Фленов М - Delphi жартома і всерйоз що вміють хакеры.djvu + CD
Книга про професійні прийоми програмування в Delphi. У легкій і доступній формі з використанням великої кількості оригінальних прикладів розглянуті питання коректного написання коду, оптимізації програм, роботи з системним оточенням, створення мережевих додатків. Вихідний код розглянутих прикладів програм винесено на прикладений до книги компакт-диск. Книга призначена в першу чергу для початківців програмістів з невеликим досвідом програмування, але буде корисна і професіоналам.

• Фленов М - Біблія Delphi - 2-е изд.pdf + CD
Книга присвячена програмуванню на мові Delphi від основ до прикладів побудови конкретних додатків. Докладно описується логіка виконання кожної ділянки коду, щоб читач зміг використати ці знання при вирішенні власних завдань. Книга містить велику кількість прикладів практичного програмування; деякі з них винесені в якості додаткової інформації прикладений компакт-диск. У другому виданні матеріал суттєво перероблено і доповнено з урахуванням нових можливостей. Компакт-диск містить вихідні коди програм, додаткову довідкову інформацію, а також готові зображення і компоненти...

• Фленов М - Delphi 2005 Секрети программирования.pdf + CD
У книзі описуються практичні прийоми програмування на Delphi, рішення реальних задач, з якими стикаються програмісти у щоденній роботі. Автор не обмежується розглядом певної технології - він прагне навчити читача професійного программистскому мислення. Буде корисна тим, хто хоче більш глибоко вивчити мову програмування Delphi і його можливості. На компакт-диску розташовані вихідні тексти прикладів, програми і необхідні бібліотеки. Для розуміння представленого матеріалу достатньо початкових знань з мови програмування Delphi.

• Шпак Ю. А. - Delphi 7 на примерах.pdf
Дана книга є практичним керівництвом по розробці додатків засобами Delphi 7 і розрахована на читачів, які ніколи не працювали з цією середовищем візуального проектування.

• Delphi World 6. Збірник статей 6.exe
Всі HTML файлики зібрані в ехе-програму. Є готові Delphi-файли, які служать хорошим прикладом для вивчення код
Деякі можливості:
- Інтерактивне on-line оновлення архіву статей
- Групування статей у категорії та підкатегорії
- Можливість додавати свої категорії

• 32 уроку з Delphi.chm
• Програми і вихідні коди на Delphi - Всього 324 програмок. Всі програмки з вихідним кодом згруповані за алфавітом в підпапки. До архіву додається файл Excel з повним описом кожної програмки, її особливостями, фішками і т.д. Системні вимоги: Наявність встановленого Delphi 6 або 7 Мова інтерфейсу: англійська + російська, Таблетка: Не потрібно

Інформація про книгу:
Назва: Збірник книг з програмування в Delphi (25 шт) + CD і Вихідні коди програм
Автор: Різні
Видавництво: Різні
Жанр: Навчальний, програмування в Delphi
Рік: 2003-2011
Сторінок: Багато
Мова: Російська
Формат: PDF, DJVU, CHM, EXE
Розмір файлу: 939,05 MB

Завантажити Збірник книг з програмування в Delphi (25 шт) / Автори: різні / 2003-2011 + CD + Програми і вихідні коди + Навчання Borland Delphi 7 / 8 (2007-2008):

Схожі новини:
Додав "new-user" | Переглядів: 397 |